Ært Pisum sativum L.

Kort

Oprindelsesområde

Den dyrkede ært, Pisum sativum L., er formodentlig en af de planter, man tidligst begyndte at dyrke i det område omkring floderne Eufrat og Tigris, der kaldes Den Frugtbare Halvmåne. De ældste arkæologiske fund stammer fra det nuværende Tyrkiet, Syrien og Jordan omkring 10.500  til 10.000 f.kr.

Det er oplagt at forestille sig, at ærter kan have været dyrket sammen med korn, der fandtes i samme område. Kornstråene giver støtte til ærteplanten, der fikserer kvælstof fra luften, som på den måde også bliver tilgængeligt for kornet.

Ærtens historie

I Danmark har vi dyrket ærter, ihvertfald siden midt i førromersk jernalder, det vil sige fra omkring år 300-200 f. Kr., altså længe før, der var noget, der hed Danmark. Muligvis har bønder i dette område dyrket ærter langt tidligere, men man finder først ærtefrø i arkæologiske udgravninger fra denne periode. Det ældste fund er fra Thy i Nordjylland. 

På grund af dyrkningsegenskaberne, det høje næringsindhold og muligheden for opbevaring gennem vinteren har tørrede ærter haft stor betydning som en del af basiskosten frem til midten af 1800-tallet. På landet dyrkede man dem som markafgrøde, både til selvforsyning og som salgsafgrøde, der blev udskibet til byerne.

Ærter er en af de første køkkenplanter, man finder omtalt som handelsvare. Allerede i 1400-tallet bliver der for eksempel solgt ærter til hoffet, og i bogen "En skøn lystig ny Urtegaardt", som udkom første gang i 1546, skriver Henrik Smid, at "ærter bruges hyppigt til mad både af rige og fattige." 

Simon Paulii skriver i 1648 i sin "Flora Danica, det er Dansk Urtebog" at ærter som vokser på agrene er kendt af enhver, hvadenten frøene er hvide, grønne, sorte eller blå. Nogle blev dyrket til dyrefoder, mens andre var til menneskeføde. På de sydlige øer - især Lolland – dyrkede man for eksempel nogle store grå ærter, der var meget populære i køkkenet. De blev kaldt lollandske ærter eller lollandske rosiner, og vi finder dem omtalt i litteraturen tilbage til 1650'erne.

Vi ved ikke, om det har været almindeligt på det tidspunkt at spise friske, grønne ærter i sæsonen. Først omkring år 1750 rapporteres det første gang, at grønne ærtebælge fra Voldborg Herred blev solgt på Københavns Torv. Man skelnede ikke dengang mellem typen af ærter på samme måde, som vi gør i dag, så ikke før omkring år 1800 ved vi, at der blev dyrket både sukkerært og skalært i haverne, foruden de mange slags markærter. 

Op igennem 17- og 1800-tallet havde Danmark en stor produktion og en ikke ubetydelig eksport af tørreærter. Omkring år 1740 skal man have høstet 40.000 tønder ærter på Lolland! En del af dem blev udskibet til salg i de større byer. Omkring 1850 gik ærteavlen tilbage, primært på grund af nye dyrkningssystemer og afsætningsmarkeder. Rollen som dansk basiskost blev overtaget af kartofler. Endnu omkring 1840 var Danmark ærteeksporterende, men en generation senere var man importør.

Danmark opretholdt dog en vis produktion af det, vi i dag forstår ved ’gule ærter’, der er tørrede frø af den tidlige haveært, skalærten. Gule ærter blev solgt hele og fra anden halvdel af 1800-tallet også flækkede, dvs. uden den yderste, hårde skal.

Den søde marvært med de hvide blomster og rynkede frø blev forædlet frem i 1780’erne. Botanikeren Thomas Knight, der eksperimenterede med at krydse ærter for at lave genetiske observationer, navngav de første sorter, hvoraf ’Knight’s Green Wrinkled' og 'White Wrinkled Marrow’ anses for at være de første. De søde, grønne ærter blev populære, og der kom hurtigt flere sorter til. Fra 1850’erne går det stærkt med navne, der stadig kendes, for eksempel ‘Fairbeard´s early Nonpareil’ og ’Champion of England’. Marværten har været – og er stadig - en populær haveafgrøde. Desuden havde erhvervsdyrkningen af grønne ærter i Danmark en kort opblomstringsperiode i efterkrigsårene, da afgrøden viste sig velegnede at gemme – først som konserves, senere som frostvare. 

Plantebeskrivelse

Planten er enårig og har en enkelt eller få stængler, der udgår fra rodhalsen. Inden for alle undergrupper findes høje, mellemhøje og lave ærter.

Bladene er ligefinnede med 1, 2 eller 3 par småblade, der ender i en slyngtråd, som planten bruger til at holde sig oppe fra jorden med. Akselbladene er store, og blomsterne sidder på lange stilke, der udgår fra bladhjørnerne. 

Se her, hvordan hortonom Gert Poulsen gennemgår en botanisk beskrivelse af ærters stilke og blade i forbindelse med Foreningen Frøsamlernes ærteprojekt, der er beskrevet under Forsøg.

Se her, hvordan hortonom Gert Poulsen gennemgår en botanisk beskrivelse af ærters blomster og bælge i forbindelse med Foreningen Frøsamlernes ærteprojekt, der er beskrevet under Forsøg.

Ært - undergrupper

Markært

Markært har røde, rødlilla eller tofarvede blomster og får bløde ærter, der i moden tilstand tørrer noget ind, så de bliver bulede og kantede. Ærterne har et højere indhold af bitterstoffer end andre ærter. Der er en sammenhæng mellem de bitterstoffer, der er i markærterne, og blomsterfarven. 

Læs mere her.

Marvært

Marvært har hvide blomster og store bløde ærter, der i moden tilstand tørrer noget ind, så de bliver bulede og kantede. Marværter er søde og den ært, vi kender som grønne ærter. Bælgen har en hinde indvendigt, så den skal bælges, og primært ærterne bruges. 

Læs mere her.

Skalært

Skalært har hvide blomster og ærter, der er runde i tørret tilstand – de kan være gule, grønne eller grå. De er lidt bitre i smagen. Hertil hører de gule kogeærter, der dyrkes i marken. Skalært tåler bedre end marvært at blive sået i kold jord og udvikler sig hurtigt. Derfor kan de give en tidlig produktion af grønne bælge, som dog har lavere kvalitet end marværter.

Sukkerært

Sukkerært har hvide blomster og store, flade bælge uden den seje, indvendige hinde. Bælgen synker ind om frøene. Den plukkes, inden frøene bliver for store og spises for de store, unge og ret flade bælge: ’mangetout’ ærter, kaldes de også. Ærterne er runde i tørret tilstand.

Slikært  

Slikært har hvide blomster og kødfulde, runde bælge uden hinder og kan derfor spises med bælge og fuldt udviklede ærter. Den er fremkommet i Sverige før 1950 ved at krydse sukkerært og marvært. Ærterne tørrer i moden tilstand ind, så de bliver bulede og kantede.

Billede af ...

Litteratur om ærter

Das Lexikon der alten Gemüsesorten: 800 Sorten - Geschichte, Merkmale, Anbau und Verwendung in der Küche af M. Serena og F. Pedrazzetti (red.) (2014). AT-Verl.

Domestication of Plants in the Old World: The origin and spread of domesticated  plants in Southwest Asia, Europe, and the Mediterranean Basin af Zohary, Hopf & Weiss (2012). Oxford University Press.
Domestication of Plants in the Old World: The origin and spread of domesticated plants in Southwest Asia, Europe, and the Mediterranean Basin

Dyrkning af Køkkenurter på friland og under glas—Håndbog for Gartnere og Havebrugere af Tønnes Bacher og Frode Sørensen (red.) (1951). Emil Wienes Bogforlag.

Erfaringer med dyrkning af gamle ærte- og bønnesorter til proteintilskud af Lis Andresen og Anne Darre Østergaard i Praktisk Økologi nr. 2, 2019.

Folk og flora: Dansk Etnobotanik af V.J. Brøndegaard (1987, 2. udg). Rosenkilde og Bagger. Kapitel om ærter

Frøavl — om at gå i frø og vokse med opgaven af Karen Bredahl, Frøsamlerne (2016). Landsforeningen Frøsamlerne.

Få glæde af køkkenhaven inde og ude af G. Seddon (1977). Lademann.

kkenhaven: Den grønne arv af Lena Israelsson (2002). Christian Ejlers.

Madhistorie - historiskmad af Inge Adriansen, Else-Marie Boyhus, Bodil Møller Knudsen og Bi Skaarup. Kapitel: Ærter af Else-Marie Boyhus

Secondary food plants from medieval sites in Denmark: Fruits, nuts, vegetables, herbs and spices af Sabine Karg og David Robinson (2002) fra Nordic Archaeobotany-NAG 2000 in Umeå. I Archaeology and Environment, 15, 133-142.

Smedegård, en byhøj fra Thy af Peter Steen Henriksen (2002), udgivet af Nationalmuseets Arkæobotaniske Undersøgelser (NNU Rapport nr. 20, 2002). NNU.
Smedegaard - en byhøj fra Thy

Ærter og bønner: Genopdagelse af 28 gamle danske sorter af Foreningen Frøsamlerne (2015). eKvator Forlag.
Kan læses her: https://flipflashpages.uniflip.com/2/1112/352330/pub/html5.html#page/1

Se desuden projektbeskrivelsen fra Foreningen Frøsamlernes ærteprojekter på deres hjemmeside og dennes links til beskrivelser og resultater.

Kilder til hele leksikonet står alfabetisk under Litteratur.

Dyrkning af ærter

Ærter kan sås fra sidst i april til først i juni. Markært og skalært kan sås før, så snart jorden ikke er for våd. Man kan godt så senere, men det øger risikoen for orm i ærterne.

Vand jorden igennem, før du sår. Ærterne lægges med en afstand i rækken på 5-8 cm og en rækkeafstand på 40 cm. Sådybden er 4-6 cm. Dæk gerne jorden rundt om planterne med f.eks. græsafklip for at holde på fugtigheden og beskyt de nyspirede planter mod sultne fugle ved at lægge ris over bedet. 

Hvis planterne bliver over 100 cm høje, skal de have ris, grene eller et stativ at klatre opad. Når man vander godt i tørre perioder, kan man høste ærter længe.

Ærteplanten binder - ligesom andre bælgplanter - kvælstof fra luften i symbiose med en bakterie i jorden. Bakterien lever frit i jorden og er parat til at samarbejde med ærteafgrøden, når den sås. Derfor skal den ikke tilføres kvælstofrig gødning, mens den vokser. Ærteblade, stængler mm., som efterlades i bedet, gøder også jorden for den afgrøde, der dyrkes efter. Dyrk ikke ærter i samme bed næste år men vent 4-5 år for at undgå at opformere skadedyr og sygdomme.

Tag selv frø til næste år
Alle ærter er selvbestøvede og derfor nemme at tage frø af, da de normalt ikke krydser med andre sorter. Men det er altid en god idé at holde afstand mellem ærtesorter i haven, hvis man gerne vil tage frø af dem til næste år. Vi anbefaler 2-3 m. Lad ærtebælgen hænge på planten, til den er helt tør. Pil ærterne ud af bælgen og lad dem tørre helt indendørs, helst uden for meget lys. Opbevar ærterne i en tætsluttende beholder, mørkt, tørt og køligt.

Maries Høje Ært med bælg

Forsøg

Foreningen Frøsamlerne har igennem årene modtaget ærter af danske familiearvesorter. Disse ærter, der stammer fra familier og private samlinger, har foreningen vedligeholdt ved at dyrke dem og løbende leveret til NordGen i takt med, at materialet blev opformeret. 

I perioden 2012-2015 fik Foreningen Frøsamlerne støtte til at afprøve 22 sorter af ærter i projektet “Genopdagelse af gamle danske bælgplanter - dyrkningsmæssigt og kulinarisk” og i det opfølgende projekt ”Undersøgelser og formidling af ernæringsmæssige og kulinariske kvaliteter hos gamle danske bælgfrugter”. Begge projekter var en del af Tilskudsordningen til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af danske spiseplanter i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sorter

Listen over de sorter, der skulle afprøves og beskrives, blev udarbejdet sammen med NordGen. NordGen anbefalede at medtage den høje sukkerært Engelsk Sabel Esa fra L. Dæhnfeldt A/S og fire gamle handelssorter af lave ærter (slikærter) fra Ohlsens Enke: Pollux, Symbol, Signal og Reform. De øvrige 16 sorter havde Frøsamlerne selv i deres samling af arvesorter og landracer: Amandas høje ært, Holgers Kæmpeært, Lille Holgers kæmpeært, Gyrithes ært, Faster Kirstens høje ært, Stevns høje ært, Juttas høje ært, Kong Christian Xs Hofært, Maries høje ært, Grams høje ært, Videmose ært, Karls høje ært, Frederik VIIs ært. Desuden markærterne Errindlev ært, Lollandske rosiner og Brun ært fra Nakskov.

Se her hortonom Gert Poulsen beskrive ærtesorterne, da de blev dyrket på Jyndevad Forsøgsstation i forbindelse med Foreningen Frøsamlernes forsøg.

Hovedkonklusioner

En af hovedkonklusionerne fra projekterne er, at ærterne fra projektet generelt havde en høj dyrkningsværdi. Nogle er velegnede som havesorter (særligt de høje marværter, der modner over lang tid), mens andre vil kunne dyrkes i større skala, især markærterne Lollandske rosiner og Brunært fra Nakskov. Mange af ærterne havde desuden et højere indhold af næringsstoffer end andre bælgfrugter (gule ærter, kikærter, linser, brune og hvide bønner). Derfor vil der være fordele i at starte en dansk produktion. 

Andre forsøg

Flere andre nationale og internationale forsøg har siden arbejdet med ærterne og vurderet deres egenskaber i forhold til f.eks. storskalaproduktion og dyrkning under arktiske forhold.

I 2019-20 bliver DNA fra 15 af Frøsamlernes ærtesorter undersøgt på Københavns Universitet.

www.growingdiversity.info bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.growingdiversity.info bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.growingdiversity.info her--