Bakom detta weblexikon står en grupp aktörer som arbetar med våra nordiska kulturväxter på olika sätt.

Vi har gjort detta lexikon för att vi hoppas på att det kan medverka till att konsumenter och producenter får upp ögonen för ännu fler sorter av kulturväxter som kan vara intressanta att bevara, odla eller använda i produktion. Förhoppningen är samtidigt att lexikonet kommer växa med åren så att fler bevarandevärda sorter blir uppmärksammade och att många fler får möjligheten att odla och till exempel smaka dem.

Från växtbeskrivningar till försöksdata 
Sortbeskrivningarna har genererats från deskriptorer utvecklade av Grin-Global och är tillpassade våra nordiska förhållanden. Sådan försöksdata som finns tillgänglig ingår i weblexikonets information om sorternas odling och bruk. 

Om de svenska kulturväxterna
Ända sedan stenåldern har människorna samlat vilda växter såsom örter, frukt och bär. Man började odla dessa växter i sin närhet och samlade frö från de bästa plantorna. På det sätter utvecklades en mängd lokala varianter och former, anpassade till det område där de växte. Det kunde ha stor betydelse i områden med särskilt mycket nattfrost, torka, korta växtsäsonger eller andra förhållanden.
På 1800-talet främjades odlandet och efterfrågan på frö var stor. En mängd fröfirmor startades upp i Norden, och utbudet av lokala sorter såväl som utländska var mycket stort. De nyimporterade sorterna anpassades efterhand till lokala förhållanden och olika stammar av sorter kunde utvecklas.

Värna vårt arv
Idag är antalet sorter i fröhandeln betydligt färre. Utbudet av färger, smaker och konsistens har minskat markant. I och med det minskar också möjligheten att anpassa våra grödor till ett förändrat klimat med ännu okända odlingsbetingelser.
Det pågår idag heller inte växtförädling av större mått i Sverige med mål att ta fram sorter anpassade till de speciella odlingsförhållanden som vi har i Sverige.
Det finns alltså all anledning att värna om de kulturväxter som finns kvar och som är anpassade till vårt klimat, som har bidragit till att vi är där vi är idag och som är grundbulten till att kunna anpassa våra grödor till de snabba klimatförändringar vi nu upplever.

Öka kunskapen om svenska kulturväxter
Den viktigaste förutsättningen för att vi skall kunna värna vårt arv är att de som kan vara intresserade får kännedom om växtmaterialet, vad det är, hur det odlas och hur man får fatt i frö och plantor. Och sedan, att de odlas och äts!


www.growingdiversity.info bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.growingdiversity.info bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.growingdiversity.info her--